Διαγνωστικό κέντρο

 

Ενδοσκοπική χειρουργική στην οφθαλμολογία.

Η ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας στην οφθαλμολογία είχε ως αποτέλεσμα την υψηλού επιπέδου απεικόνιση των οφθαλμικών δομών μέσω της σχισμοειδούς λυχνίας, του έμμεσου οφθαλμοσκοπίου και του χειρουργικού μικροσκοπίου. Μερικές όμως ανατομικές περιοχές είναι αδύνατο να προσεγγισθούν με τα παραπάνω μέσα. περισσότερα………………………..