Διαγνωστικό κέντρο

 

Ενδοσκοπική χειρουργική στην οφθαλμολογία.

Η ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας στην οφθαλμολογία είχε ως αποτέλεσμα την υψηλού επιπέδου απεικόνιση των οφθαλμικών δομών μέσω της σχισμοειδούς λυχνίας, του έμμεσου οφθαλμοσκοπίου και του χειρουργικού μικροσκοπίου. Μερικές όμως ανατομικές περιοχές είναι αδύνατο να προσεγγισθούν με τα παραπάνω μέσα.

Η ενδοσκόπηση επιτρέπει την υψηλής ανάλυσης απεικόνιση του εσωτερικού του οφθαλμού και την υπερπήδηση χειρουργικών προβλημάτων, όπως η αδιαφάνεια κερατοειδούς, η μικρή κόρη και η αδιαφάνεια του κρυσταλλοειδούς φακού, που καθιστούν τη χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου σχεδόν αδύνατη. Έτσι, ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο στη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων χειρουργικών τεχνικών της υαλοειδεκτομής, στη διαγνωστική προσέγγιση όπως η διεγχειρητική φλουοροαγγειογραφία  περισσότερα………………………..